Augustkatalogen 2023

Velkommen til augustkatalogen. 
Katalog 206 er både stor og mangfaldig, og med mange godbitar. Mellom desse «Frå Moskva med kjærleg helsing» av Ian Fleming og to eksemplar av «Streik», det eine med dedikasjon av Per Sivle sjølv!
Av enkeltforfattarar nemner vi Inger Hagerup og Thor Heyerdal, sistnemnde med eigen kategori i denne katalogen
Når det gjeld lokalhistorie er desse fylka og regionane representerte: Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Noreg, Rogaland, Telemark og Trøndelag.
Elles finn du sakprosa om mange emne, til dømes: Andre verdskrigen, Sjøfart, Musikk, Essay/filosofi, Norsk/nordisk historie, Forlagshistorie, Litteratur og Forfattarskap

Som alltid gjeld det å vera tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til for at nokon rekk å «snappa» ei bok framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplera tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.


None Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker i Nynorsk Antikvariat