Oktoberkatalogen 2022

Velkommen til Katalog nr. 197 frå Nynorsk Antikvariat. Som alltid er mangfaldet og sortimentet breitt både for skjønnlitteratur og sakprosa.
Agder er særs godt representert denne gongen og har fått sin eigen kategori, elles finn du lokalhistorie frå heile landet.
Vi lyfter særs fram bøker om grannelandet vårt Finland i oktoberkatalogen, andre emne som det er naturleg å nemne er: Andre verdskrigen, Biografiar/memoarar, Essay/filosofi, Forfattarskap, Humor, Jus, Kunst, Maritimt, Musikk, Norsk/nordisk historie, Royalisme og Samferdsel.
NB! Vi har no berre fire bøker att av dei hundre nummerererte og signerte «Bokhistorier» av Ottar Grepstad. Nytt høvet til å sikre deg denne bibliofile godbiten!


Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til at nokon «snappar» boka framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplere tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat