Julikatalogen 2022


Katalog nr. 194 frå Nynorsk Antikvariat byr på mykje godt. Vi har fått inn eit rikhaldig sortiment av matematikk, statistikk og samfunnsøkonomi. Det syner att!
Men her er så mykje meir. Lokalhistorie frå Oslo, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Noreg og Hedmark/Oppland må nemnast. Like eins folkeminne.
Arkitektur, andre verdskrigen og maritime bøker har vi bra med, like eins Essay/filosofi. Og sjølvsagt skjønnlitteratur i alle sjangrar.

Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til at nokon «snappar» boka framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplere tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat