Aprilkatalog 2022


God påske og velkomen til april-katalogen!

Katalog nr. 191 frå Nynorsk Antikvariat er både stor og mangfaldig. Du vil møta sjeldsynte godbitar, som til dømes dei fyrste bøkene til Olav H. Hauge. Men me byr denne gongen også fram eit allsidig sortiment av nyare skjønnlitteratur frå byrjinga av 2010-talet; noveller, romanar, dikt og skodespel.

Lokalhistorie er alltid av interesse, denne månaden har vi samla oss om Agder, Buskerud, Rogaland, Hordaland og Nord-Noreg. Norsk- og nordisk historie er rikt representert, like eins kulturhistorie, litteratur og forfattarskap. Vi har også bolkar med andre verdskrigen, arkitektur, sport, dyr, språk, fagrørsla og bedriftshistorie.

Dedikasjonar/signerte bøker og bøker for barn og ungdom må også nemnast.

Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til at nokon «snappar» boka framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplere tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat