Novemberkatalogen 2020, nr. 174

Velkommen til ein stor og mangfaldig novemberkatalog med godbitar frå tidleg Ivar Aasen til siste av Jon Fosse. Her finn du det meste frå biblar og hymnologi til antikken og arkitektur. Vi har også med såpass mykje lokalhistorie av i har laga eigne kategoriar for til dømes Voss, Bergen, Oslo og Telemark. Andre verdskrigen er sjølvsagt godt representert, det same gjeld sjøfart og Norsk/Nordisk historie.

Vi vonar du finn bøker som du vil sikre deg – vi skal vere raske med ekspederinga!

Hugs at dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då sikrar du deg at ingen «snappar» boka framfor nasen din.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat