Oktoberkatalog 2020, Nr. 173

Denne gongen byr vi på eit heilt unikt produkt: Språkfakta 2020 av Ottar Grepstad. Nynorsk Antikvariat tek ansvaret for å selje og distribuere Språkfakta 2020. Det er ei ære og ei glede å få gjere det!

 

Om Språkfakta 2020:

·       Dette har ingen skrive før. Det kan bli lenge til nokon gjer det att

·       Den er forteljing om modernisering og demokratisering

·       Den einaste oppdaterte og samla dokumentasjonen av språk i Noreg

·       Mengder av stoff som aldri har vore publisert før

·       Forklarer kvifor nynorsk og bokmål er mellom dei hundre mest vitale språka i verda

·       Summen av 23 års arbeid og stoff frå over 10 000 kjelder

·       Med Språkfakta 2020 blir ingen kviss om språk som før

·       Velskriven og lett tilgjengeleg framstilling

·       Kvart kapittel opnar med eit samandrag

·       Fyldig engelsk samandrag med mykje som aldri før har vore publisert på engelsk

·       Bok på 730 sider kr 890, kr 790 kr før 10. november

·       E-bok på minnepinne 1777 sider – einbrukarlisens kr. 2.490,00 - kr. 1.990,00 før 10.11.

·       E-bok på minnepinne 1777 sider – fleirbrukarlisens kr 5.490,00 -  kr 4.990 kr før 10.11.

·       Minnepinne med pdf av trykt bok, 130 bonussider, 1080 tabellar og figurar

 

Elles vonar vi at du finn mange bøker i katalogen som du vil sikre dag – vi skal vere raske med ekspederinga!

Vi vonar du finn bøker som du vil sikre deg – vi skal vere raske med ekspederinga!

Hugs at dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då sikrar du deg at ingen «snappar» boka framfor nasen din.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat