Februarkatalog 2020 nr. 167

Her finn du eit allsidig utval på 600 nyinnkjøpte bøker i mange sjangrar. Denne gongen nemner vi spesielt kulturhistorie, «reklame og design», folkemusikk, lyrikk og krim.

Vi vonar du finn ein del bøker som du vil sikre dag – vi skal vere raske med ekspederinga!

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok. Du kan også bestille frå heile bokstamma vår på same tinginga.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat