Januarkatalog 2020 (nr. 166)

Godt nytt år! Her finn du 545 titlar!

I januar-katalogen finn du bøker i mange kategoriar, både gamle, halvgamle og nyare. Vi nemner spesielt utvalet vårt av lokalhistorie!

Andre kategoriar som vi trekkjer fram denne gongen er «Amerika». «Midt-Austen» og «Sjølvhjelp». «Skodespel» og «Varia» er det også vel verdt å sjå nærare på.

Vi vonar du finn ein del titlar som du vil sikre dag. Vi skal vere raske med ekspederinga denne veka også! – Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Hugs at det gjeld å vere tidleg ute, og slå til med det same. Bruk skjemaet, då sikrar du deg at ingen «snappar» boka framfor nasen din.

 

Du kan også bestille frå heile bokstamma vår på same tinginga.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat