Sommarkatalogen 2019 (Nr. 160)

Velkommen til sommarkatalogen, nr. 160. Her finn du 500 titlar!

I katalogen er det mange godbitar, som du kan kjøpe til ein hyggeleg pris.

I katalogen er det mange godbitar, som du kan kjøpe til ein hyggeleg pris.

Vi nemner særskilt utvalet vårt av lokalhistorie og bøker om den andre verdskrigen. Kulturhistorie og bøker om Hagebruk og landbruk må også nemnast. Ein eigen bolk med Wergeland fann vi også plass til.

Dess fleire bøker du tingar, dess billigare vert portoen for kvar bok.

Vi sender på billigaste måte, og vi er raske med ekspederinga!

Du kan også bestille frå heile bokstamma vår på same tinginga.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat

Beste helsing
Nynorsk Antikvariat
Arne-Ivar Kjerland
Antikvarbokhandlar