Kinamisjonen  Til Kinamissionsvennerne. Svar paa Nødvendigt Tilsvar
Til Kinamissionsvennerne. Svar paa Nødvendigt Tilsvar
NOK: 125,00   Seld
Boknummer: 10212
Forfattar: Kinamisjonen
Tittel: Til Kinamissionsvennerne. Svar paa Nødvendigt Tilsvar

Bergen 1901. A. Garnæs Bogtrykkeri. 32 s. Stifta hefte. Sterkt medteke, flekkar, rust kring stiftar og oppflisa hjørne. Skriftet er forfatta av pastor Leere og datert Framnes den 10de juni 1901. (Framnes i Hardanger) der Johannes Brandtzæg hadde ungdomsskulen sin. Det er eit svar på eit utspel frå Søndmøre og Romsdalens Kredsstyre for Kinamissionen. 01-03-2020