Nordisk byggdag XI. Kongressboken. Helsingfors 9-11.6 -71
Nordisk byggdag XI. Kongressboken.     Helsingfors 9-11.6 -71
NOK: 80,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 103397
Forfattar:
Tittel: Nordisk byggdag XI. Kongressboken. Helsingfors 9-11.6 -71

Helsingfors 1971. "Veileder" til foredraga under kongressen Nordisk Byggdag XI. Liten 8vo. 181 s. Illustrert. Hefta. Kvit rygg utan skrift. Pen. Frå føreordet: "Byggprocessens förnyelse er temat för Nordisk Byggdag XI. … Föreliggande arbetshandling är en sammanstälning av diskussonsinledngarna avsedd att ge kongressdeltagerarna förhandsinformation om innehållet. ". Svensk. 01-03-2020