Thorsen, Harald  Dr. Georg Fasting. Et bidrag til norsk åndshistorie
NOK: 200,00   Seld
Boknummer: 94896
Forfattar: Thorsen, Harald
Tittel: Dr. Georg Fasting. Et bidrag til norsk åndshistorie

Oslo 1941. Aschehoug. 8vo. 155 s. Hefta. Besj rygg m. svart tekst. Noko slitasje og smuss. Georg Fredrik Christopher Fasting (1837-1914) var ein norsk skulemann og forfattar. Helsing frå forfattaren på tittelbladet: "Til hr. B. Backe-Hansen med takk for alt uegennyttig arbeid for å få boka ut. 17/10-41 Harald Thorsen". Bokmål. 01-03-2020