Det kongelege sosial- og helsedepartement  St.meld. nr. 50. (1998-99). Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg
St.meld. nr. 50. (1998-99). Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg
NOK: 120,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 95059
Forfattar: Det kongelege sosial- og helsedepartement
Tittel: St.meld. nr. 50. (1998-99). Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg

Oslo 1999. A4. 275 s. Tabellar. Statistikk. Limhefta. Original omslag. Pen. Nynorsk. 01-03-2020