NOU 1993: 17  LEVEKÅR I NORGE Er graset grønt for alle? Utreding frå et utval oppnevnt ved kongelig resolusjon av 4. desember 1992. Avgitt til Finans- og tolldepartementet 5. mai 1993
LEVEKÅR I NORGE Er graset grønt for alle? Utreding frå et utval oppnevnt ved kongelig resolusjon av 4. desember 1992. Avgitt til Finans- og tolldepartementet 5. mai 1993
NOK: 150,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 97399
Forfattar: NOU 1993: 17
Tittel: LEVEKÅR I NORGE Er graset grønt for alle? Utreding frå et utval oppnevnt ved kongelig resolusjon av 4. desember 1992. Avgitt til Finans- og tolldepartementet 5. mai 1993

Oslo 1993. Norges Offentlige Utredninger. 4to. 337 s. Tabellar og grafar. Hefta. Originalt omslag. Mest som ny. Utvalet vart leia av Svein Longva. Bokmål. 01-03-2020