Julekatalogen 2023

Velkommen til Julekatalogen
Her kjem ein ny katalog med 635 bøker i mange kategoriar, både gamle og nye. Julehefte og bøker som har med jula å gjere er sjølvsagt med. Bøker om utvandring, litteratur og forfattarskap har godt utval av no i desember. «Makta» er ein populær serie på TV for tida, og vi følgjer opp med «Makta» som eigen kategori.


Ei heilt ny bok frå Ottar Grepstad «Den bortkomne Aasen-visa» er ei ypparleg julegåva til målfolk og andre. Opplaget er svært lite og eksklusivt,; alle bøkene er nummererte og signerte av Grepstad!

Vi vonar du får lyst til å forsyna deg godt. Som alltid gjeld det å vera tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til for at nokon rekk å «snappa» ei bok framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplera tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.


None Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker i Nynorsk Antikvariat