Januarkatalogen 2023, Nr. 200

Her finn du bøker i mange sjangerar, skjønnlitteratur for både born og vaksne med «nynorske godbitar» innimellom.
Når det gjeld lokalhistorie er desse fylka og regionane representerte: Agder, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark, Trøndelag og Nord-Noreg.
Når det gjeld religion har lagt andaktsbøkene i eigen kategori denne gongen.
Elles finn du sakprosa om mange emne, til dømes: Maritimt, Mat, Musikk, Essay/filosofi, Norsk/nordisk historie og botanikk.

Som alltid gjeld det å vera tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til for at nokon rekk å «snappa» ei bok framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplera tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.

Vi er raske med ekspederinga, så alle får bøkene sine i god tid før jul!

Det er også på sin plass å nemna at vi skreddarsyr gåvekort med namn til og frå og på den summen du ønskjer. Gåvekorta kan vi senda på e-post, eller i posten etter som du ønskjer.


None Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat